home mail print
mobile-top +38 (044) 257-31-18 phone-top +38 (095) 132-19-41
Геолого-економічна оцінка підземних вод - Гео Пошук

 

Перед початком будь-якого будівництва важливим елементом є проведення випробування ґрунтів (ґрунтової основи), тобто порід, які використовуються в якості основи будівлі чи споруди. Ґрунтами в інженерній геології називають піски, суглинки, супіски, скельні породи, гравій, торф тощо, тобто гірські породи, що залягають першими від поверхні землі.

В ґрунтовій основі розміщуються інженерні комунікації (тунелі, системи трубопроводів, підземні споруди і т.д.), її використовують як будівельний матеріал, тому випробування та визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів є важливим етапом будівництва. Від стану ґрунтової основи нерідко залежить якість і надійність об'єкту.

            Випробування грунту- це визначення фізико-механічних властивостей гірських порід, оцінка ступеню ущільнення основи природних і насипних ґрунтів в лабораторних та польових умовах.

            Метою проведення досліджень є:

            • врахування розрахункового опору ґрунту, що розраховується за даними лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів, при оцінці несучої здатності конструкцій;

            • для здачі окремих етапів робіт і продовження будівництва потрібний висновок лабораторії про ступінь ущільнення насипних ґрунтів, ґрунтів зворотної засипки трубопроводів або інших комунікацій.

Основні положення методики досліджень

            Дослідження ґрунтів відбувається як в польових, так і в  лабораторних умовах. Для швидкого отримання результатів, лабораторні випробування можуть проводитись за допомогою пересувних мобільних лабораторій.

            Фізико-механічні характеристики ґрунтів визначаються за допомогою лабораторного обладнання. Методи отримання інженерно-геологічної інформації включаються комплекс лабораторних способів визначення фізико-механічних властивостей порід.

            До основних методів визначення даних властивостей піщано-глинистих порід відносяться визначення:

-          гранулометричного складу порід;

-          щільності та об’ємної маси порід, а також розрахунок коефіцієнту пористості;

-          вологості та максимальної вологоємності ґрунтів;

-          числа пластичності, липкості, набухання та стійкості у водонасиченому стані;

-          коефіцієнту фільтрації;

-          кута природного укосу;

-          ступеня стискання та опору зсуву.

            Фахівцями ТОВ «ГЕОПОШУК» при проведенні робіт здійснюється відбір проб ґрунтів порушеної та непорушеної структури, які, відповідно, передаються в лабораторію для визначення вище перелічених властивостей.

            У польових умовах досліджуються характеристики ґрунтів в природному стані. З'ясовується ступінь їх міцності і можливість деформації в різних умовах. Також в полі можна з'ясувати, як різні навантаження впливають на деформацію ґрунтів різного типу. Для проведення таких досліджень використовуються певні методи та пристрої: радіальний і лопастний пресіометр, плоский штамп, статичний або динамічний зонд.

            Польові дослідження проводяться в природних умовах, безпосередньо на місці будівництва об'єкту. Перевагою польових досліджень є можливість швидко визначити склад ґрунтів, відсотковий вміст в них різних фракцій, їх питомий опір і ступінь деформації під впливом різних навантажень.

            При проведенні досліджень ТОВ «ГЕОПОШУК» дотримується чинних норм щодо опору ґрунтів, адже це дозволяє визначити, як деформуються ґрунти різного складу під впливом постійних чи періодичних навантаженнях різного характеру та здійснити заходи щодо попередження негативних наслідків.

Зворотне засипання ґрунту як важливий елемент будівництва

            Коли земляні роботи на будівельному майданчику завершено, необхідно виконати засипку вже не потрібних пустот та пазух котловану та траншей. Даний етап має назву зворотне засипання ґрунтів. Він виконується тільки після облаштування фундаменту, прокладки всіх підземних комунікацій, перевірки їх працездатності в тестовому режимі і здачі за актом. При виконанні зворотного засипання необхідно забезпечити безпеку гідроізоляції фундаменту і інших підземних комунікацій, щоб уникнути ризику їх пошкодження при подальшому ущільненні.

            Засипка пазух та пустот виконується пошарово - після засипання кожного шару проводиться ущільнення, щоб мінімізувати подальше осідання ґрунту в процесі експлуатації готової споруди та прилеглої території. Щільність ґрунту при зворотному засипанні визначається проектом на основі лабораторних досліджень природної вологості та щільності.

            Зворотне засипання ґрунту може виконуватися вручну або із залученням спецтехніки. На відміну від ручної засипки, використання спецтехніки дозволить виконати повний комплекс необхідних робіт більш ефективно, швидко і якісно. Пошарова засипка пазух повинна перемежовуватися, як було сказано вище, з ручним ущільненням ґрунту або трамбуванням за допомогою спеціальних механізмів.

            Також на даному етапі необхідно враховувати положення рівня ґрунтових вод і роботу системи дренажу - пазухи котловану та (або) траншеї повинні бути засипані до безпечних відміток, що забезпечують ефективний відвід поверхневих вод.

            При роботі на ділянках, де не передбачається вплив додаткових навантажень на грунт в процесі експлуатації, допускається зворотна засипка траншей без додаткового ущільнення шарів грунту. Але при цьому необхідно враховувати природний процес осідання ґрунту, для чого виконується насип валу по площі траншеї з урахуванням майбутньої усадки грунту:

            • дрібнозернистий пісок засипається з запасом висоти 2%;

            • супісок і суглинок - з запасом 3%;

            • на усадку глини і щебеневого ґрунту слід залишати не менше 8% від висоти засипки траншеї.

            Для оцінки щільності товщі зворотної засипки застосовується метод випробування ґрунту штампами. Його суть полягає в наступному: жорсткі штампи, встановлюються в породу та поетапно збільшується навантаження, а в цей час приладами фіксуються показники осідання. Випробування проводяться в межах взаємодії ґрунтової основи зі спорудою (будівлею). Параметр деформаційних властивостей ґрунту обчислюється за величиною осідання штампа на кожному окремому етапі навантаження. Також при виконанні таких досліджень визначається характер деформації в часі.

            Спеціалістами ТОВ «ГЕОПОШУК» виконується весь комплекс польових та лабораторних досліджень щодо випробувань ґрунтів, що забезпечує якісний результат виконаних робіт!  

Карта глибин

banner map

Онлайн

На сайті 2 гостей та користувачі відсутні

Наші клієнти