home mail print
mobile-top +38 (044) 257-31-18 phone-top +38 (095) 132-19-41
Геолого-економічна оцінка підземних вод - Гео Пошук

Проектні роботиДобре виконаними роботами вважаються роботи, які виконані відповідно до проекту!

Проектні роботи включають техніко-економічне обгрунтування доцільності промислового освоєння родовищ питних і технічних підземних вод, прийнятих способів видобування і схем водозаборів, технологічних схем використання технічних вод, оцінку прогнозованого економічного ефекту від експлуатації родовища, а також обгрунтування методики підрахунку і підрахунок запасів питних і технічних вод.

ТОВ "ГЕОПОШУК" виконує проектування будь-яких геологічних робіт. До нашої спеціалізації входить:

1. проектування водозабірних свердловин;

2. розробка проекту на геологічне вивчення;

3. проект розробки (технологічна схема) родовища підземних вод;

4. проект зон санітарної охорони.

1. Проект на геологічне вивчення

Початку робіт з геологічного вивчення об'єкта передує розробка проектно-кошторисної документації . Проект на геологічне вивчення є технічним документом, що визначає оптимальні способи досягнення результату, який визначається геологічним завданням, застосування прогресивних методів, новітніх технічних засобів і технології проведення робіт для їх виконання з найменшими матеріальними і трудовими витратами.

Проект розробляється відповідно до геологічного завдання, яке надається Замовником.  

В геологічному завданні вказуються цільове призначення робіт, межі об'єкта досліджень, основні оціночні параметри та потреба Замовника у воді. Наступним пунктом є визначення основних завдань, послідовності та методики їх виконання. І останньою складовою геологічного завдання є очікувані результати та, відповідно, строки виконання, форми звітності робіт, що будуть виконуватись.

  Типовий склад проекту на геологічне вивчення, що розробляється ТОВ "ГЕОПОШУК":

       1. Загальні відомості про район робіт

       2. Аналіз і оцінка раніше проведених робіт

       3. Геологічна будова і гідроегологічні умови

       4. Аналаз існуючого водопостачання об'єкта ЗАмовника

       5. Методика, обсяги та умови виконання робіт

       6. Інші види робіт

       7. Обгрунтування дослідно-промислової розробки ділянки надр Замовника

       8. Охорона навколишнього середовища та надр

       9. Техніка безпеки та охорона праці

       10. Очікувані  результати робіт

 2. Проектування водозабірних свердловин

  Проект на водозабірну свердловину виконується з метою вибору та обгрунтування раціональної конструкції свердловини, оптимального водопідйомного обладнання, що здатні забезпечити потребу Замовника у воді.

Проектна документація складається у відповідності до ДБН А.2.2-3-14.

     Проектом визначається: 

  • місцерозташування свердловини;  
  • конструкція; продуктивність; 
  • Розрахунок взаємодії свердловини Замовника з існуючими свердловинами; 
  • Вибір способу буріння і потрібної техніки; 
  • Вибір типу фільтра та водопідйомного обладнання; 
  • Розрахунок продуктивності свердловини , якості води та їх можливі зміни в часі;

 В типовому проекті розраховуються зони санітарної охорони свердловини. Згідно ДБН В.2.5-74:2013, та постанови Кабміну №2024 повинно бути ТРИ пояси ЗСО. Перший пояс ЗСО (зона суворого режиму) визначається як майданчик, огороджений парканом, розмір 30х30 м., другий і третій - пояси обмежень. 

 На сьогоднішній день проекти на водозабірні свердловини НЕ погоджуються в Державній службі геології України та ДП "Українська геологічна компанія", а також погодження проектів на водозабірні  свердловини НЕ входить до компетенції Державної санепідемстанції. 

3. Проект (технологічна схема) розробки родовища підземних вод

 Згідно СОУ 73.1-41 Технологічна схема - це проектний документ, який забезпечує використання підземних вод для питних або технічних цілей з урахуванням правил охорони надр і навколишнього природного середовище, а також безпечне ведення робіт.

Розробка родовищ прісних підземних вод здійснюють відповідно до  затвердженої замовником і погодженими у встановленому порядку з органами Держгірпромнагляду України технологічними схемами.

  ТОВ "ГЕОПОШУК" спеціалізована організація, яка має право розробляти проекти розробки родовищ.

 Підготовка технологічної схеми передбачає створення(або обгрунтування існуючої) раціональної системи розташування водозабірних споруд за оптимальних умов розробки родовища (ділянки) і забезпечення охорони як навколишнього природного середовища, так і родовища підземних вод від забруднення.

 Як і для будь-якого проекту, проект розробки родовища розпочинається після надання Замовником технічного завдання на проектування, яке складається відповідно до СОУ 73.1-41. 

Карта глибин

banner map

Онлайн

На сайті Один гість та користувачі відсутні

Наші клієнти